نظر شما در مورد سايت چيست؟ تعداد آراء درصد نظرسنجی به تفکیک آراء
عالی ۴۰۸    ۶۳.۶ %
خوب ۱۳۵    ۲۱ %
متوسط ۵۸    ۹ %
ضعيف ۴۱    ۶.۴ %

تعداد کل آراء برابر با ۶۴۲ عدد می باشد.

۶۴۲ تاريخ شروع : ۱۳۹۲/۰۵/۲۷